Centrumkyrkan.

tisdag 4 juli 2023

Glad sommar!

 Nu gör vi ett sommaruppehåll under juli. Nästa gudstjänst är i Sjögarp den 6 augusti kl 18.00.

Den 25 juli kl 19.00 är det bön i Centrumkyrkan.


Stäng spelaren