Centrumkyrkan.

Program

Sön 22 kl. 10.30
Inställt
Gudstjänst, Daniel Röjås
Söndagsskola

Sön 29 kl. 10.30
Inställt
Adventsgudstjänst, Daniel Röjås
Söndagsskola

December
Inställt
Sön 6 kl. 10.30
Gudstjänst, Daniel Röjås
Söndagsskola

Lör 12 
Inställt
16.00 Jul i folkton med Trijord
18.00 Jul i folkton med Trijord
(Max 50 biljetter per tillfälle)

Sön 27 kl. 10.30
Inställt
Gudstjänst, Berith Agnebrink
SöndagsskolaStäng spelaren