Centrumkyrkan.

Program


MAJ

Sön 1 10.30
Gudstjänst
Daniel Röjås

Tis 3 19.00
Bön i Centrumkyrkan

Bibelhelg med Fredrik Lignell

Lör 7 15.00-18.00
Bibelstudium
Fredrik Lignell, Daniel Röjås
Servering

Sön 8 10.30
Gudstjänst med nattvard
Fredrik Lignell, Daniel Röjås
Söndagsskola

Tis 10 19.00
Bön i Filadelfia, Sommen

Sön 15 10.30
Gudstjänst
"Jesus vid tidens slut"
Daniel Röjås

Tis 17 19.00
Bön i Centrumkyrkan

Sön 22 10.30
Gudstjänst
"Jesus vid tidens slut"
Daniel Röjås
Söndagsskola

Tis 24 19.00
Bön i Centrumkyrkan

Sön 29 10.30
Gudstjänst
Anders och Eleonora Olaison

Tis 31 19.00
Bön i Filadelfia, Sommen

JUNI

Sön 5 10.30
Gudstjänst med söndagsskolavslutning i Sjögarp
Daniel Röjås
Servering

Tis 7 19.00
Bön i Centrumkyrkan

Sön 12 10.30
Gudstjänst med nattvard i Sjögarp
Daniel Röjås
Medtag kaffekorg
Församlingsmöte efter gudstjänst

Tis 15 19.00
Bön i Centrumkyrkan

Sön 19 10.30
Gudstjänst i Sjögarp
(Eventuellt i Centrumkyrkan)
Daniel Röjås
Sång av Annica Wahlström från Aneby
Medtag kaffekorg

Tis 21 19.00
Bön i Filadelfia, Sommen

Sön 26 11.03
Radiogudstjänst i P1
Daniel Röjås och Michael Jeff Johnson
Inspelad i Centrumkyrkan

Tis 28 19.00
Bön i Centrumkyrkan

JULI

Sön 3 10.30
Gudstjänst i Sjögarp
Daniel Röjås
Medtag kaffekorg

Tis 5 19.00
Bön, Centrumkyrkan

Sön 24 15.00
Sommarmöte på Soludden
med Lindbergarna
Servering

AUGUSTI

Tis 2 19.00
Bön i Filadelfia, Sommen

Tis 9 19.00
Bön, Centrumkyrkan

Sön 14 10.30
Gudstjänst i Sjögarp
(Eventuellt i Centrumkyrkan)
Daniel Röjås
Medtag kaffekorg

Tis 16 19.00
Bön, Centrumkyrkan

Sön 21 10.30
Gudstjänst i Sjögarp
Daniel Röjås
Medtag kaffekorg

Tis 23 19.00
Bön i Filadelfia, Sommen

Sön 21 15.00
Sjögarpsdagen
Daniel Röjås m.fl.
Medtag kaffekorgStäng spelaren