Centrumkyrkan.

Vår tro

"En ström av människor som upplever Gudsmöten”. Människor som i mötet med Jesus upplever en fullkomlig livsförvandling, förnyelse i sitt andliga liv, helande i Jesu namn och en kallelse att vara ett vittne för andra. Uppdrag: Att leda människor fram till kristen tro, anordna gudstjänster, bedriva evangelisation och mission samt utöva social verksamhet.

Det finns bara en enda evig treenig Gud. Han är universums skapare. Jesus är Guds son och genom sin död på korset och sin uppståndelse från de döda har han försonat människan med Gud. Endast genom honom kan människan få förlåtelse från synd. Hela Bibeln är Guds ord. Omvändelsen sker genom personlig tro på Jesus Kristus. Tron bekänns genom dopet. Dopet sker genom nedsänkning i vatten. Den helige Andens ingivelse såsom det skedde på pingstdagen (Apg. kap2) samt de andliga nådegåvorna i funktion (enl. 1 Kor 12). Precis som på de första kristnas tid är den helige Ande en Hjälpare för den kristne att leva så som Jesus lärde. Helandet från sjukdom och även andra under kan ske som svar på bön. Jesus skall komma tillbaka och hämta till himlen alla dem som tror på honom.

Våra gudstjänster och samlingar är till för alla. Du är alltid välkommen till kyrkan.

Har du frågor kring kristen tro eller vår verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig. Vår pastor heter Daniel Röjås och honom kan du kontakta på Kontakt-sidan.
Stäng spelaren