Centrumkyrkan.

Kontakt

Pastor
Daniel Röjås, tel. 073-5016600, e-mail:daniel.rojas73@gmail.com

            

Boxholms Frikyrkoförsamling
Storgatan 9
590 10  BOXHOLM

Bankgiro 5559-4188

Expedition
Storgatan 9, Boxholm. tel. 0142-520 82

Interimordförande
Bengt Strandmer, tel. 0738-338084

Kassör
Ingemar Nordström, tel. 0142-518 31, 070-3539510

Bokning av kyrkans lokaler
Ingemar Nordström, tel. 0142-518 31, 070-3539510

Hyra av sommargården Åsbo-Sjögarp
Ingemar Nordström, tel. 0142-518 31, 070-3539510

Ordförande för Centrumkyrkans ungdom, CKU
Camilla Eklund, tel. 073-681 53 53

Kårchef scout
Lilian Strandmer, tel 0142-50854, 070-2359352
Stäng spelaren