Centrumkyrkan.

Sjögarp

För att hyra Åsbo-Sjögarp kontakta Ingemar Nordström på telefon 0142-51831, 070-3539510
mail:  ingemar.h.nordstrom
@gmail.comSjögarp är en härlig plats för vila och rekreation. Du kan hyra gården till t.ex. bröllop, födelsedagar eller klassträffar.
Stäng spelaren