Centrumkyrkan.

onsdag 6 februari 2019

Alphasamlingar om kristen tro

Vi i Centrumkyrkan tycker att alla ska ha möjlighet att utforska den kristna tron. Därför erbjuder vi nu en serie samlingar med temat från den s.k. "Alpha-kursen". Det är en grundkurs i kristen tro och finns över hela världen. Det krävs ingen anmälan. Det är offentliga samlingar utan inträde som du kommer på så många gånger du vill och kan.

Hur ser samlingarna ut?

10.30 inleder vi med en förmiddagsfika
11.00 är det dags för föredrag
11.30 är det samtal. Den viktigaste delen i varje samling där
du kan dela tankar och funderingar kring dagens ämne.
12.00 avslutas samlingen


Under samlingar har vi söndagsskola för alla barn!

Välkommen!

Stäng spelaren